Đóng lại


Thành tích năm học 2011-2012

15/08/2012 17:40

 

* Năm học 2011 - 2012:

- Làm điểm cho Quận kiến tập chương trình GDMN mới( 9 tiết học mẫu và nội dung dinh dưỡng tính khẩu phần ăn cho trẻ).

- Đón tỉnh bạn về kiến tập: Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thái Bình( kiến tập 4 ngày)

- Cô giáo Nguyễn Thị Tường Linh , Nguyễn Thị Trang Nghiêm và thầy Hoàng Văn Công đạt giải nhất Hội thi giáo viên và nhân viên giỏi cấp Quận. Cô giáo Trang Nghiêm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Giải xuất sắc về Hội thi dinh dưỡng.

- Xuất sắc về khiêu vũ tập thể cấp Quận năm học 2011-2012.

- 2 giải nhất về khiêu vũ Hội thi Khiêu vũ thể thao cấp Quận

- Giải nhất Hội thi tuyên truyền tìm hiểu về pháp luật cấp Quận.

- Giải nhì triển lãm đồ dùng dạy học tự tạo cấp Quận.

- Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành Phố

- Đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố về Thể dục thể thao.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận tặng giấy khen " Dạy tốt- Học tốt" theo quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 17/5/2012

- Xuất sắc về y tế học đường: 100/100 điểm

- Công đoàn: Vững mạnh -Xuất sắc

- Chi Bộ: Trong sạch-Vững mạnh

- Chi đoàn Xuất sắc- Vững mạnh.