Đóng lại


Tết Hàn Thực của các bé trường MN Chất lượng cao Việt - Bun

07/12/2017 11:22

Một số hình ảnh của các bé trường mầm non công lập chất lượng cao Việt - Bun giao lưu với nghệ sỹ Ưu tú Minh Vượng và thực hành làm bánh trôi bánh chay trong tết Hàn thực của nhà trường:

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, em bé và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và chó

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em, em bé và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bàn, ngoài trời và trong nhà

 Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và đồ uống

 

 Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng