Đóng lại


Phê duyệt Đề án trường chất lượng cao của Trường Mầm non Việt Bun, quận Hai Bà Trưng (15:07 22/06/20

20/07/2016 13:45

 

HNP - Ngày 20/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án trường chất lượng cao của Trường Mầm non Việt Bun, quận Hai Bà Trưng.

 

Theo đó, Đề án nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình Trường Mầm non Việt Bun, quận Hai Bà Trưng chất lượng cao theo hướng tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ huynh học sinh trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nguồn lực đầu tư trọng điểm ban đầu của nhà nước và nguồn lực xã hội hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện theo hướng đổi mới tích cực, lấy trẻ làm trung tâm, sử dụng phương pháp, phương tiện hiện đại. Nhà trường chú trọng phát triển lĩnh vực thẩm mỹ cho trẻ thông qua các hoạt động và dịch vụ chất lượng giáo dục cao theo nhu cầu của phụ huynh. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đảm bảo đạt 5 tiêu chí theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, ngày 24/6/2013, của UBND thành phố Hà Nội.


Cơ chế tài chính: Thực hiện theo Hướng dẫn số 2623/HD-LN: STC-SGD&ĐT ngày 16/5/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Năm học 2016-2017, trường dự kiến thu học phí là: 2.300.000 đồng/tháng/trẻ mẫu giáo; 2.400.000 đồng/tháng/trẻ nhà trẻ.


Thời gian thực hiện Đề án: Năm học 2016 - 2017 và hoàn thiện mô hình trường chất lượng cao ở những năm tiếp theo.


UBND Thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng, Trường Mầm non Việt Bun có chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Đề án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giáo dục và các cam kết với phụ huynh học sinh, xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm triển khai Đề án để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng các nội dung Đề án đã được phê duyệt. Kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất với UBND Thành phố xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Đề án; Đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án, báo cáo UBND Thành phố.


Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra Trường Mầm non Việt Bun trong quá trình triển khai Đề án.

 

Ngân Bình