Đóng lại


Tổ chức ăn buffer

08/07/2013 15:29

   Thứ 4 ngày 10 tháng 7, nhà trường tổ chức ăn tiệc buffer cho các cháu học sinh. Đề nghị CMHS cho con đi học đầy đủ để các cháu tham gia liên hoan. Thứ 6 cuối tuần các cháu tham gia hoạt động bơi tại bể bơi của nhà trường.
   Trân trọng.
                                                              BAN GIÁM HIỆU