Đóng lại


Thông báo

12/09/2017 09:32

   Lịch họp phụ huynh

- 16.00 pm thứ tư, 13/9/2017: Họp trưởng Ban đại diện CMHS các lớp tại phòng Truyền thống của nhà trường.

- 16.00 pm thứ năm, 14/9/2017: Họp phụ huynh toàn trường tại Hội trường tầng 2.

- 16.00 pm thứ sáu, 15/9/2017: Họp trưởng Ban đại diện CMHS các lớp tại phòng Truyền thống của nhà trường.

Kính mong các bậc CMHS đến họp đầy đủ, đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                   BAN GIÁM HIỆU