Đóng lại


THÔNG BÁO

17/08/2013 09:32

Đề nghị CMHS đưa con đến trường nhập học

   Theo quy định của trường mầm non Việt-Bun, tháng 8 các cháu phải đến trường nhập học. Những trường hợp xin nghỉ có lý do, CMHS phải viết đơn xin phép. Nhà trường chốt danh sách học sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 2013. Những trường hợp không nhập học và không có đơn xin phép coi như không có nhu cầu tiếp tục học tại trường mầm non Việt-bun. Đề nghi CMHS lưu ý để thực hiện.
   Trân trọng.

                                                     BAN GIÁM HIỆU