Đóng lại


THÔNG BÁO THU TIỀN THÁNG 12 NĂM 2014

01/12/2014 12:28

 

                                 UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT – BUN

 

THÔNG BÁO

1. Các khoản phí tháng 12 năm 2014:

- Học phí:40.000đ

- Bán trú: 150.000 đ

- Nước lavie: 10.000 đ

-Tiền ăn: 23 ngày x 25.000đ = 575.000 đ

Tổng cộng: 757.000đ (Bảy trăm năm bảy ngàn đồng)

2.  Thời gian nộp học phí và tiền ăn: từ ngày 02/12/2014 đến 10/12/2014:

- Sáng: Bắt đầu từ 7h30 – 9h30

- Chiều 15h00- 17h00

* Lưu ý: Trẻ nghỉ học: CMHS báo với giáo viên chủ nhiệm lớp muộn nhất là 08h00 ngày bé nghỉ học.

      CMHS có nhu cầu đăng ký lớp đón muộn ( Từ 17h30 đến 18h30) 250.000 đ /tháng/HS

 Đề nghị CMHS lưu ý thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                 BAN GIÁM HIỆU