Đóng lại


THÔNG BÁO

05/12/2013 16:17


 
   THÔNG BÁO

 - Để cung cấp thêm kiến thức về thế giới xung quanh cho trẻ, giúp trẻ hoà đồng với thiên nhiên gần gũi, đồng thời tăng cường  cho trẻ một số kỹ năng sống cần thiết,ý thức tham gia các hoạt động tập thể, nhà trường tổ chức cho trẻ tham quan  Trang tại giáo dục

- Thời gian: 8h ngày thứ hai ( 9/12/2013 ) đến 11h30

- Buổi trưa các con về ăn cơm và ngủ tại trường bình thường.

Đây là hoạt động ngoại khóa của trẻ ( không bắt buộc) nên phụ huynh

 hoàn toàn có thể lựa chọn  cho con tham gia hoặc không tham gia.

- Nếu phụ huynh nào không cho con đi tham quan  sẽ được học tại lớp

C3  buổi sáng hôm đó do cô Lộc phụ trách

 

                                                      BAN GIÁM HIỆU