Đóng lại


Các bé trường mầm non Việt - Bun khám sức khỏe

01/04/2015 17:52

 
 
   Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2015, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho các con. Các bác sỹ cứ nắc nỏm khen các bạn học sinh trường mầm non Việt - Bun ngoan quá