Đóng lại


Thông báo nghỉ học

17/06/2013 10:27

Học sinh được nghỉ bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, thứ 2 ngày 24 tháng 6 các cháu đi học binh thường. Nhà trường thông báo để cha mẹ học sinh được biết.
Trân trọng.
                                                              Ban giám hiệu