Đóng lại


THÔNG BÁO

26/07/2013 15:19

Thứ 6, ngày 26 /7

Thứ 6, ngày 26 /7 nhà trường tổ chức tiệc buffet cho các con, thứ 3 ngày 30/7 các con được xem múa rối tại trường. Thứ 6 hàng tuần các con vẫn tham gia bơi lội. Nhà trường thông báo để CMHS cho con đi học đầy đủ để các con tham gia vui chơi cùng các bạn.
Trân trọng.