Đóng lại


THÔNG BÁO XEM XIẾC

27/06/2013 14:42

Thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2013, nhà trường tổ chức xem xiếc buôi sáng, buổi chiều các cháu bơi lội tại bể bơi nhà trường.
   Đề nghị CMHS cho con đi học đầy đủ để các cháu tham gia hoạt động ngoại khóa.
   Trân trọng.