Đóng lại


Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố năm 2012-2013

11/12/2013 15:05


 
 
    
   Ông Nguyễn Văn Tuân Ủy viên Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Chủ Tịch Hội hữu nghị Việt -Bun trao giấy chứng nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố cho các đ/c Bùi Thị Kim Xuân,  Nguyễn Thị Hà, Chử Thị Hồng Minh, Vũ Minh Hương, Nguyễn Thị Yên, Vũ Thị Lan Anh. Riêng Sáng kiến kinh nghiệm của đ/c Bùi Thị Kim Xuân đạt giải cáo cấp Thành Phố. Trong năm học 2011-2012 có đ/c Nguyễn Thị Lộc cũng đạt giải cao cấp Thành Phố.