Hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2015, các lớp DV CLC thực hành vắt nước cam. Chứng kiến con mình tự tay vắt cam, pha 1 1 cốc nước cam rồi uống ngon lành, có bé còn uống tận...2 ly! Một số phụ huynh vô cùng phấn khởi, không nghĩ rằng con mình giỏi thế, monh nhà trường cho các con được thự hành nhiều hơn!