Đóng lại


Các bé vui chơi và trải nghiệm tại Tiniworld

03/04/2018 16:24

 Ngày 29 tháng 3 năm 2018 các bé khối mẫu giáo bé và nhà trẻ trường mầm non Chất lượng cao Việt - Bun được nhà trường tổ chức cho đi tham quan, vui chơi và tyrair nghiệm tại Tiniwuorld. Sau đây là một số hình ảnh của buổi tham quan của các bé.

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Tran Thi Thu Thuy và Ruby Nguyễn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trên sân khấu và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và em bé

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, bao gồm Thu Huyền, Bích Hường Phùng và Mis Phuongphuong, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 25 người, bao gồm Tran Thi Thu Thuy và Ruby Nguyễn, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 23 người, bao gồm Tran Thi Thu Thuy và Ruby Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em