Đóng lại


TKB Khối MG Lớn tháng 6 năm 2013

12/06/2013 09:59

CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP KHỐI MẪU GIÁO LỚN

TUẦN 1+2  THÁNG 6 NĂM 2013

 

Thứ

Tuần 1( từ ngày 3 đến 8 tháng 6/2013)

Tuần 2( từ ngày 10 đến 14/6/2013)

 

Tuần 4(từ ngày 24 đến 28 tháng 28 tháng 6 năm 2013)

Thứ hai

Hát + Vận động : Mùa hè đến

Nghe: Khúc ca mùa hạ

TC: Tai ai tinh

Hát+vận động: Bé yêu biển

Nghe: Biển Việt Nam

TC: Nghe tiết tấu chuyển dụng cụ âm nhạc

Tìm hiểu 1 số hiện tượng thiên nhiên

Thứ ba

Truyện: Cầu vồng

 

Thơ: Trên bãi biển

Dạy hát:  Tôi là gió

Nghe: Mưa bóng mây

TC: Vũ điệu thiên nhiên

 

Thứ tư

Tô chữ o, ô, ơ

 

Tô chữ a, ă, â

Tô chữ e, ê

Thứ năm

Ôn thêm bớt trong phạm vi 7

Ôn thêm bớt trong phạm vi 8

Ôn thêm bớt trong phạm vi 9

 

Thứ sáu

Bò zich zắc qua 5 hộp

TC: Mèo đuổichuột

 

Bật chụm tách chân qua 5 vòng

Ném trúng đích thẳng đứng

Vẽ theo ý thích