Đóng lại


MG Bé KH Tháng 6

12/06/2013 09:40

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG tháng 6- 2013 khối MG bé

                            Thời gian : 3 tuần ( TỪ NGÀY 3/6 -> 28/6/2013)

Tun

 

Th

Tun 1

T 3/6 đến 7/6

Tun 2

T 10/6 đến 14/6

Tun 3

T 24/6 đến 28/6

 

Thứ hai

ÂN:

Ôn hát: trường chúng cháu là trường mầm non.

 ÔnVĐ: Cháu đi mẫu giáo

  

ÂN: Hát+VĐ: đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

       Nghe: Nhớ ơn Bác.

Ôn Hát: Mùa hè đến.

Nghe: Tia nắng hạt mưa.

Thứ ba

LQVT: Nhận biết phân biệt hình tròn , hình vuông hình tam giác.

LQVT: Đố bé có bao nhiên ( đếm đén 5)

KPKH: Mùa hè đến rồi.

 

Thứ tư

TH: Vẽ theo ý thích.

TH: vẽ mặt trời buổi sáng.

TH: Vẽ mưa.

 

Thứ năm

TD: Bật ô.

        Đi theo tiếng mưa rơi

 

TD: Bò theo đường dích dắc

TC: tín hiệu

 

TD: bật ô.

Đi theo tiếng mưa rơi.

 

 

Thứ sáu

LQVH: Truyện : đôi bạn tốt

LQVH: truyện : khen các cháu

LQVH: Truyện : Gió và mặt trời.