Đóng lại


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ – MG NHỠ- MN VIỆT BUN

23/08/2012 09:19

Năm học 2012 2013

 

 


 

Tháng

Tuần I

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Tuần V

9/2012

3/9 - 7/9

Rèn nề nếp

10/9 - 14/9

Rèn nề nếp

17/9 - 21/9

Trường Mầm non

24/9 - 28/9

Bé đón Trung thu

 

10/2012

1/10 - 5/10

Trường mầm non

8/10 - 12/10

Trường Mầm non

15/10 -19/10

Bé và Gia đình

22/10 - 26/10

Bé và Gia đình

 

11/2012

29/10 - 2/11

Bé và Gia đình

5/11 - 9/11

Bé và Gia đình

12/11 -  16/11

Bé và gia đình

19/11 - 23/11

Ngày hội của cô giáo

26/11 - 23/11

Nghề nghiệp

12/2012

3/12 -7/12

Nghề nghiệp

10/12 -14/12

Nghề nghiệp

17/12 -  21/12

Ngày của các chú bộ đội

24/12 - 28/12

Lễ hội Noel

 

1/2013

31/1 - 4/1

Chào năm mới

7/1 - 11/1

LL và PTGiao thông

14/1 -  18/1

LL và PTGiao thông

21/1 - 25/1

LL và PT giao thông

 

2/2013

28/2 - 1/2

Tết và mùa xuân

4/2 - 8/2

Tết và mùa xuần

11/2 - 15/2

Nghỉ Tết

18/2 - 22/2

Tết và mùa xuân

25/2 - 1/3

Thế giới thực vật

3/2013

4/3 - 8/3

Thực vật- Ngày của mẹ

11/3 - 15/3

Thực vật

18/3 - 22/3

Thực vật

25/3 -  29/3

Thế giới động vật

 

4/2013

1/4 - 4/4

Thế giới  động vật

8/4- 12/4

Thế giới động vật

15/4 - 19/4

Thế giới động vật

22/4  - 26/4

Nước và hiện tượng tự nhiên

 

5/2013

29/4 - 3/5

Nước và hiện tượng tự nhiên

6/5 - 10/5

Nước và hiện tượng tự nhiên

13/5 - 17/5

Thủ đô Hà Nội - Bác Hồ

20/5 - 24/5

Thủ đô Hà Nội - Bác Hồ

24/5-31/5

Ôn tập