Đóng lại


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ – MG LỚN- MN VIỆT BUN

23/08/2012 09:35

Năm học 2012 - 2013

 

 

 


Tháng

Tuần I

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Tuần V

9/2012

5/9 - 9/9

Rèn nề nếp

12/9 - 16/9

Bé vui Tết Trungthu

19/9 - 23/9

Trường Mầm non

26/9 - 30/9

Lớp học của bé

 

10/2012

3/10 - 7/10

Bé và Gia đình

10/10 - 14/10

Bé và Gia đình

17/10 - 21/10

Bé và Gia đình

24/10 - 28/10

Bé và Gia đình

 

11/2012

31/10 - 4/11

Bé và Gia đình

7/11 - 11/11

Bé và Gia đình

14/11 -  18/11

Ngày hội của cô giáo

21/11 - 25/11

Nghề nghiệp

28/11 - 2/12

Nghề nghiệp

12/2012

5/12 - 9/12

Nghề nghiệp

12/12 -16/12

Giao thông

19/12 -  23/12

Lễ Hội Nôel

26/12 - 30/12

Chào năm mới

 

1/2013

2/1/2013 - 6/1/2013

Giao thông

9/1 - 13/1

Giao thông

16/1 -  20/1

Tết và mùa xuân

23/1 - 27/1

( Nghỉ Tết)

 

2/2013

30/1 - 3/2

Tết và mùa xuân

6/2 - 10/2

Động vật

13/2 - 17/2

Động vật

20/2 - 24/2

Động vật

27/2 - 2/3

Động vật

3/2013

5/3 - 9/3

Ngày hội của mẹ và bà

12/3 - 16/3

Thực vật

19/3 - 23/3

Thực vật

26/3 -  30/3

Thực vật

 

4/2013

2/4 - 6/4

Thực vật

9/4- 13/4

Nước và hiện tượng tự nhiên

16/4 - 20/4

Nước và hiện tượng tự nhiên

23/4  - 27/4

Nước và hiện tượng tự nhiên

 

5/2013

2/5 - 4/5

Bé được đi những đâu ?

7/5 - 11/5

Thủ đô Hà nội - Bác Hồ

14/5 - 18/5

Thủ đô Hà nội - Bác Hồ

21/5 - 25/5

Ôn tập