Đóng lại


Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

25/08/2015 14:46


 
    Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Theo quy định này, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non gồm: Tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo 4 bước: Tự đánh giá; đăng ký đánh giá ngoài; đánh giá ngoài; công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm, tính từ ngày ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

Trường mầm non đạt cấp độ 1 và cấp độ 2 theo quy định, sau ít nhất 2 năm học thực hiện tự đánh giá, được đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.

Trường mầm non thực hiện tự đánh giá khi có đủ các điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Trường mầm non được đăng ký đánh giá ngoài khi có đủ các điều kiện: Hoạt động giáo dục ít nhất 3 năm; kết quả tự đánh giá của nhà trường đạt từ cấp độ 1 trở lên theo quy định.

Trường mầm non được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non với 3 cấp độ.

Trường hợp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục còn thời hạn mà trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì giấy chứng nhận chất lượng giáo dục bị thu hồi.

Theo Bộ GD&ĐT, kiểm định chất lượng giáo dục nhằm giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

Đồng thời, thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Theo mamnon.com