Đóng lại


Thông báo thu tiền tháng 11 năm 2014

07/11/2014 13:25

 

Kính gửi các bậc CMHS trường mầm non Việt - Bun.

Nhà trường thu tiền tháng 11 năm 2014 bắt đầu từ  ngày 4/11/2014 với các nội dung sau:

   1, Học phí: 40.000đ/tháng

   2, Bán trú: 150.000đ/tháng

   3, Tiền ăn: 25.000 x 23 ngày = 575.000đ

   4,  Nước Lavie: 10.000đ

        Tổng cộng: 775.000đ

   Kinh mong các bậc CMHS lưu ý nộp đúng kỳ hạn. Xin trân trọng cảm ơn!

                                 BAN GIÁM HIỆU