Đóng lại


Siêu nhân nhí của các bé khối MG lớn trường MN Việt - Bun

03/04/2017 17:12

 

 Một số hình ảnh trong cuộc thi siêu nhân nhí của các bé khối MG Lớn trường MN công lập Chất lượng cao Việt - Bun:

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời