Đóng lại


Ngày Hội thể thao của các bé trường MN Việt - Bun

29/01/2015 09:28

 
   Những năm đầu đời đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển trí tuệ, ngôn ngữ và xây dựng nhân cách của trẻ. Môi trường giáo dục mầm non tốt sẽ có những tác động quan trọng đến quá trình phát triển IQ và EQ của trẻ. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng thí điểm trường công lập chất lượng cao, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, các khối mẫu giáo, nhà trẻ của trường mầm non Việt – Bun đã xây dựng một chương trình học tập phong phú, đa dạng, nhằm phát hiện những năng khiếu, sở thích và phát huy tối đa tiềm năng của trẻ trong giai đoạn trưởng thành quan trọng này.

   Xin trân trọng giới thiệu 1 số hình ảnh của ngày Hội: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Mùa Xuân Vàng