Đóng lại


Một số hình ảnh trong buổi lễ trồng cây của trường mầm non Việt - Bun

06/03/2017 14:14

" Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"

  Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh buổi tết trồng cây của các con trường MN công lập Chất lượng cao Việt

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Các cô giáo giới thiệu đặc điểm và cách trồng một số loại cây và rau

 

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 8 người, thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Bác Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Xuân và bác Hồng Hà - Phó Ban Đại diện CMHS trường MN Việt - Bun trồng cây đầu tiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Bác Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Dung và Trần Bích Chi tham gia trồng cây cùng các bé

 Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, ngoài trời

Các con tưới cây ở vườn hoa nhài

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

 Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, thực vật, trẻ em, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Các con tham gia trồng rau ở vườn rau của nhà trường

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời