Đóng lại


Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận

22/03/2016 17:21

   Nhiều năm qua, Hội thi giáo viên dạy đã trở thành một hoạt động chuyên môn thường xuyên, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.  Năm học 2015-2016  100% giáo viên trường mầm non Việt - Bun sôi nổi hưởng ứng tham gia với rất nhiều sáng tạo, với rất nhiều tâm huyết. 3 cô giáo :     Nguyễn Thị Thu Huyền lớp Nhà trẻ A3 - Donald, Đậu Thị Vân Nguyệt Lớp Mẫu giáo Nhỡ C1, Bùi Thu Hiền lớp Mẫu giáo Lớn Yan Bibian được lựa chọn vào vòng chung khảo cấp Quận. 

   Sau 2 vòng thi lý thuyết và thực hành, cả 3 cô giáo đều đạt kết quả cao:

   - Giải nhất: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền

                     Cô giáo Đậu Thị Vân Nguyệt

   - Giải xuất sắc: cô giáo Bùi Thu Hiền.

   Cô giáo Bùi Thu Hiền tiếp tục được lựa chọn tham dự vào vòng thi Thành Phố !