Đóng lại


Học hè của các bé trường MN CLC Việt - Bun

04/06/2018 14:42

Một số hoạt động trong ngày đầu tiên của hè 2018:

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Ngocanh Pham, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hieu Phan

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Song Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: Song Nguyen, đang cười, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bơi và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bơi và bể bơi

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và bàn