Đóng lại


Giao lưu khối mẫu giáo lớn

20/03/2017 16:52

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, đám đông và ngoài trời