Đóng lại


Giao luu các bé khối mẫu giáo bé

20/03/2017 16:50

Một số hình ảnh các bé trong khối mẫu giáo bé giao lưu cuối tuần:

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Bác Bùi Thị Kim Xuân phát biểu khai mạc

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, sân bóng rổ, trẻ em, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trẻ em và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Bác Hiệu trưởng cũng tham gia giao luu cùng các cô giáo và các bé học sinh khối MG Bé