Đóng lại


Giáo dục MN kiến tập tại trường MN Việt - Bun

22/12/2014 16:44


 
 

   UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP

TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT – BUN  - Ngày 23/12/2014

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

7h30 - 8h15

Thăm quan môi trường - Dự thể dục sáng

8h15 - 8h30

Tập trung tại hội trường tầng 2 nghe phổ biến nội dung kiến tập.

8h30 - 9h30

( Chia làm 2 đoàn)

Dự hoạt động học tại các lớp về nội dung phát triển lĩnh vực tình cảm - QHXH, chia 2 đoàn như sau:

ĐOÀN 1

(MẪU GIÁO NHỠ + NHÀ TRẺ )

ĐOÀN 2

(MẪU GIÁO BÉ + MG LỚN)

Dự hoạt động học tại:

1.     Mẫu giáo Nhỡ: Lớp C4 Hoa Cẩm Tú Cầu - Tầng 1

 * Tạo hình

Đề tài:  Làm hoa Cẩm Tú Cầu ( Tiết đề tài)

Cô giáo: Bùi Thu Hiền

 

2.     Nhà trẻ: Lớp A4 Daisy - Tầng 2

* LQVH: Truyện

Giáng sinh của chuột Típ

Cô giáo:Nguyễn Thị Phương Ngân

Dự hoạt động học tại:

1.     Mẫu giáo Bé: Lớp B2 Hoa Cúc - Tầng 1

 * LQVH: Truyện

Rudolph - Chú tuần lộc mũi đỏ

Cô giáo: Đặng Tú Anh

2.     Mẫu giáo Lớn: Lớp D5 - Tầng 2

 * Âm nhạc

Hoạt động biểu diễn: Lễ hội văn hóa

-         Hát múa: “Cái cò đi đón cơn mưa”.

-         Hát vận động: “Bầu và bí”

-         Trò chơi: “ Ai nhanh hơn”

-         Hát nghe: “ Tôi yêu Việt Nam”

-         Hát múa Bungari: “ Chitamuizne”

Cô giáo: Phạm Thanh Hương

9h30 - 10h30

Dự hoạt động ngoài trời - Hoạt động góc  - Hoạt động ngoại khóa:   Câu lạc bộ: Ready Steady Gokids

10h30 - 11h15

Thảo luận  tại hội trường tầng

     BAN TỔ CHỨC