Đóng lại


Công tác chuẩn bị cho Festival Viet Nam - Bulgaria 2017

24/02/2017 10:52

 Một số hình ảnh trong công tác chuẩn bị Festival Việt Nam - Bulgaria của trường mầm non công lập chất lượng cao Việt - Bun:

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Phòng chiếu phim

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Khu đọc sách

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: trái cây và món ăn

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và món ăn

 

 

 Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và món ăn

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, thực vật và ngoài trời