Đóng lại


Chuc mừng các bé sinh nhật tháng 9

07/10/2015 16:35

Chúc mừng sinh nhật tháng 9. Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời ông bà, bố mẹ, vang lời các cô giáo, yêu trường, yêu lớp, yêu các bạn và thích đi học nhé!