Đóng lại


Chúc mừng các bạn có ngày sinh trong tháng 3

20/03/2017 16:41

  Hàng tháng, nhà trường luôn tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong tháng. Mỗi bạn sẽ được tặng 1 món quà là ba lô hoặc 1 bộ đồng phục có in logo của trường mình. Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh nhật tháng 3 năm 2017:

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: nến và món ăn

 

 Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và nến

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu và trong nhàBác Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Xuân chúc mừng các bạn có ngày sinh trong tháng 3/2017

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em