Đóng lại


Các bé lớp Yan bibian vui mừng gặp lại bà phu nhân đại sứ Bungaria

01/04/2015 18:03


 Các bé lớp Yan bibian vẫn có thói quen được đón các cô giáo, đón bà tham tán và phu nhân đại sứ nước CHND Bungaria đến chơi, tặng quà và dạy múa, dạy hát tiếng Bungaria 1 tuần 3 buổi. Lần này cũng đan lâu lâu mới lại được gặp phu nhân đại sứ nước CHND Bungaria tới lớp mình. Các bé vui mừng đón chào và bịn rịn chẳng muốn chia tay: