Đóng lại


Buổi giao lưu của các bé HS truong MN CLC Việt - Bun với các cô chú Nhà hát Tuổi trẻ

02/08/2017 08:29

 

   Sáng thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017, các bé HS trường MN Chất lượng cao Việt - Bun đã có một buổi giao lưu rất vui và ấn tượng với các cô chú diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, đặc biệt có sự tham gia của NSUT Hồng Kỳ - Nghệ sĩ Tuổi thơ. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của buổi giao lưu:

  

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trên sân khấu, đám đông và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trên sân khấu, đám đông và ngoài trời