Đóng lại


Trẻ làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non Việt - Bun

07/04/2015 14:43


    Cho trẻ tiếp xúc, giao tiếp và vui chơi với giáo viên bản ngữ ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ tiếp thu ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, thoải mái và dần trở thành bản năng của trẻ khi lớn lên.Trẻ sẽ được: 
  • Phát huy khả năng tiếp nhận và làm quen với một ngôn ngữ mới dễ dàng hơn.
  • Tăng cường khả năng nhạy bén trong phán xét, phân tích và ứng xử trong cuộc sống.
  • Nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ, trình bày và diễn đạt ý tưởng một cách lưu loát và thuyết phục.
  • Tiếng Việt – là tiếng mẹ đẻ – làm nền tảng cho quá trình tư duy ngôn ngữ. Tiếng Anh – là ngôn ngữ quốc tế – được xem và rèn luyện như là ngôn ngữ thứ hai.