Đóng lại


Tểt Hàn thực với các bé trường mầm non Chất lượng cao Việt - Bun

20/04/2018 16:28

Trong chuỗi các sự kiện diễn ra thường xuyên tại trường mầm non Chất lượng cao Việt Bun được các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và các bé ủng hộ là " Bé với tết Hàn thực" được tổ chức tại trường vào ngày 3 tháng 3 ( âm lịch) vừa qua. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong buổi " Tết Hàn thực với các bé trường MN Chất lượng cao Việt - Bun"

 

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, đám đông và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi, đang ăn, trẻ em và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Minh Vượng, mọi người đang đứng

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, đám đông và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em và bàn

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em, bàn và trong nhà

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

 

 Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và trẻ em

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em và bàn

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em, bàn, món ăn và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời