Đóng lại


Ngày hội Hoa hồng của trường mầm non Chất lượng cao Việt - Bun

07/12/2017 11:13

 

  

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, thực vật, trẻ em và ngoài trời

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông, bàn, cây và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, hoa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, hoa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, bàn, cây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám cưới, hoa, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa và ngoài trời

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông và ngoài trời