Đóng lại


Ngày Hội thể thao của các bé trường mầm non Chất lượng cao Việt - Bun

20/04/2018 16:15

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong ngày Hội thể thao của nhà trường:

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, giày và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, giày

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và ngoài trời

 

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Linh Trần, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, em bé và cận cảnh

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

 

 

 

 

 

 Mua Xuan Vang