Thông báo khám sức khỏe

                                                                          THÔNG BÁO

Thứ hai, ngày 8 tháng 10 năm 2018 nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. đề nghị các bậc CMHS cho con đi học đúng giờ để các con khám đủ các chuyên khoa. Trân trọng.

                                                                BAN GIÁM HIỆU