Ngày hội sách 2018 của các bé trường mầm non chất lượng cao Việt - Bun

Hôm nay, thứ sáu, ngày 5/10/2018, trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun tổ chức “Ngày hội sách 2018” cho các bé.

Trong ngày hội, các bé được "đọc" sách, được "chơi" với sách, cùng nhau trò chuyện về nội trong của các câu chuyện trong sách.  Ngày hội giúp các bé phát triển thêm một số kỹ năng như: kỹ năng đọc, chọn sách mình thích, biết yêu sách, biết giữ gìn sach sạch đẹp và ngày càng tự tin hơn trong giao tiếp.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày hội:

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và đang ăn

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, cỏ và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, cây và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Huyền Ca Sĩ, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi