Các bé trường MN chất lượng cao Việt - Bun đi tham quan Bảo tàng Phòng không không quân và Nhà hát múa rối Trung ương

Một số hình ảnh các bé đi tham quan:

 

Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, ngoài trời

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Thu Hiền, Sandy Pham và Tiệp Đỗ, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, trẻ em, cây, giày và ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Loan Kún, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang ngồi và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang khiêu vũ, đang đứng, đêm, buổi hòa nhạc và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang khiêu vũ, đang đứng, đêm, buổi hòa nhạc và trong nhà