30/01/2018 16:18

THÔNG BÁO

Ngày mai, thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2018 nhà trường tổ chức gói bánh chưng tết cho các con. Dự kiến thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 phát bánh chưng về cho các con.

Trân trọng.

                                                                                                                                      BAN GIÁM HIỆU