Một ngày tham quan trang trại De trắng Farm của các bé trường MN chất lượng cao Việt - Bun

Một số hình ảnh của các bé trong ngày đi tham quan trang trại Dê trắng Farm: