Các bé trường Việt - Bun giao lưu với các cô chú diễn viên Nhà hát múa rối Trưng ương

 

Học hè ở trường Việt - Bun thật vui. Ngoài các hoạt động thường ngày, các con còn được tham gia bơi ở tại bể bơi của nhà trường, được giao lưu với các cô chú diễn viên xiếc, diễn viên Nhà hát múa rối Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của buổi giao lưu gần đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Admin