Một số hình ảnh của buổi khám sức khỏe HS trường mầm non chất lượng cao Việt - Bun

Hôm nay, thứ hai ngày 8/10/2018, nhà trường tổ chức khám sức khỏe học sinh đọt 1 cho các bé. Sau đay là một số hình ảnh trong buổi khám sức khỏe của các bé:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trẻ em

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, giày, sân bóng rổ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

 

 

                                            Mùa Xuân Vàng