Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng - Thạc sĩ Bùi Thị Kim Xuân

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng - Thạc sĩ Bùi Thị Kim Xuân
Trình độ: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Thành tích: 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
- Bằng khen của Bộ GD & ĐT
- Chiến sỹ thi đua cấp Thành Phố năm 2011
- Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố liên tục từ năm 1987 đến năm 1996