swimming pool tarty

swimming pool tarty

22/06/2018 18:10

 

 

Hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 6 năm 2018, nhà trường tổ chức swimming pool tarty cho các bạn học sinh lớp D đang học tại Yan Bibian. Được vui chơi với bóng, trình diễn thời trang, thỏa sức bơi lội, bạn nào cũng vui, bạn nào cũng phấn khởi, muộn rồi mà chẳng ai muốn về. Sau đay là một số hình ảnh của buổi swimming pool tarty:

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bơi và bơi

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bể bÆ¡i và bÆ¡i

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: bể bơi và bơi