Khám sức khỏe định kỳ cho các bé

Một số hình ảnh trong buổi khám sức khỏe định kỳ cuối năm học 2019-2020: