Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2019

Một số hình ảnh các bé trường mầm non chất lượng cao Việt - Bun tham gia liên hoan ẩm thực Quố tế 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin